Podmínky ochrany osobních údajů

Správcem osobních údajů, dále jen “správcem” je společnost Malý stavitel s.r.o., se sídlem Vídeňská 153/119b, Brno, 61800, IČO: 10891579, zapsaná u Krajského soudu v Brně pod spisovou značkou: C 123461

 

Správce provozuje e-shop na webových stránkách https://www.hravecihlicky.cz/ dále jen “E-shop”.

 

Při prodeji zboží a provozu e-shopu probíhá zpracování osobních údajů a správce, jakožto Správce osobních údajů definuje účely a prostředky zpracování osobních údajů.

 

Zpracování osobních údajů upravuje zejména nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických sobo v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) („GDPR“)

 

Získání osobních údajů

Objednávka

Při vyplnění objednávky dochází ke zpracování zadaných údajů: fakturační a dodací údaje, tedy jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo. Vše z důvodu doručení zboží, komunikace s vámi, zajištění dopravy a platby a také naplnění zákonných povinností.

 

Jedná se o zpracování na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR – plnění smlouvy, čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR – plnění právní povinnosti a čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR – oprávněný zájem spočívající v ochraně právních nároků. Údaje budou uloženy po dobu než dojde k dodání zboží a následně po dobu nejméně 3 let.

 

Obchodní sdělení

Rozesílání probíhá na základě uděleného souhlasu a předané emailové adresy.

 

Vše probíhá dle ust. § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační

společnosti, v případě, že nedošlo k zrušení souhlasu. Údaje budou uloženy po dobu pěti let od posledního nákupu. Odhlásit se můžete v zápatí každého zaslaného emailu.

 

Kontaktní formulář

Kontaktní formulář slouží pro sběr dotazů ohledně zboží, dostupnosti, fungování eshopu a dalšího. Vyplnění kontaktního formuláře obnáší celé jméno, e-mailovou adresu a text zprávy.

 

Jedná se o zpracování na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR – jednání o smlouvě, resp. provedení opatření před uzavřením smlouvy na Vaši žádost, případně na základě oprávněného zájmu na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, který spočívá v zajištění odpovědi na zaslaný dotaz. Udaje budou uloženy po dobu případné spolupráce, nebo do vyřešení zaslaného dotazu

 

Přístup k datům

Osobní údaje nejsou dále poskytovány. Výjimku tvoří tzv. příjemci osobních údajů, partneři Správce. Jsou to:

 • provozovatel e-shopové platformy Shoptet společnost Shoptet a.s.
 • společnosti podílející se na expedici zboží: General Logistics Systems Czech Republic s.r.o., Česká pošta, s.p.
 • společnost poskytující účetní služby: DIGAMMA Brno, s.r.o.
 • společnosti poskytující marketingové služby: Smartsupp.com, s.r.o.,

Osobní údaje se dále mohou dostat k těmto dalším subjektům:

 • orgány státní správy, které zajišťují správu v oblasti daní a kontroly účetnictví, případně další orgány, které Správce k předání osobních údajů vyzvou.

Osobní údaje zpracovává Správce pouze na území Evropské unie.

 

Doplnění

V naší společnosti nedochází k rozhodování na základě automatizovaného zpracování či profilování.

Pokud byste měli k osobním údajům otázky, kontaktujte nás na e-mailové adrese bojanovskykamil@seznam.cz.

Používání souborů cookies

Cookies jsou textové a další soubory obsahující malé množství informací, které se při návštěvě e-shopu stahují do webového prohlížeče. Soubory cookies se následně při každé další návštěvě odesílají zpět na server nebo jiný server, který je rozpozná. 

 

Na e-shopu se používají následující cookies:

Nezbytné cookies: jsou zapotřebí k provozu webových stránek, umožňují například přihlásit se do zabezpečených částí stránek a další základní funkčnosti stránek. Tato kategorie cookies se nedá zakázat.

 

Analytické/statistické cookies: umožňují rozpoznat a zjistit počet návštěvníků a sledovat, jak návštěvníci používají webové stránky. Pomáhají zlepšovat způsob, jakým stránky fungují, například tak, že umožňují uživatelům snadno najít to, co hledají. Tyto soubory se spustí pouze s předchozím souhlasem.

 

Reklamní cookies: používají se ke sledování preferencí a umožňují zobrazit reklamu a další obsah, které nejlépe odpovídají vašemu zájmu a online chování. Tyto soubory se spouští pouze s předchozím souhlasem.

 

Třetí strany (včetně např. poskytovatelů externích služeb) mohou rovněž používat cookies a/nebo přistupovat k údajům shromažďovaným cookies na webových stránkách.

 

Na webových stránkách jsou využívány následující soubory cookies:

 • Nezbytné cookies: takové, které zaznamenávají uložením souhlasu (CookiesOK), ke správnému zobrazení a fungování  e-shopu, zapamatování obsahu nákupního košíku atp.
 • Analytické/statistické cookies: Tyto nástroje umožňují sledovat zdroje a počet návštěv. Všechny získané informace jsou agregovány a není možné identifikovat konkrétní osobu. Každému prohlížení je přiřazen unikátní identifikátor. Využíváme nástroj Google Analytics od společnosti Google Ireland Limited, se sídlem Google Building Gordon House, Barrow St, Dublin 4, Irsko.
  Pokud tedy povolíte analytické nástroje, budou využívány cookies od této společnosti, se kterou mohou být následně tyto informace dále sdíleny. Podrobnosti o Google Analytics, včetně druhů cookies, jsou dostupné zde: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gtagjs/cookie-usage.
 • Reklamní cookies: reklamní cookies od společnosti Google Ireland Limited, a to konkrétně prostřednictvím nástroje:
  • Google Ads. Tato služba umožňuje umístit reklamy na webové stránky společnosti Google a jejích partnerů (např. bannery ve videích). Při zapnutí reklamních cookies se do prohlížeče uloží ID, které má omezenou platnost. Pokud v době platnosti této cookies navštívíte některé stránky. Služba je provozována společností Google Ireland Limited, se sídlem Google Building Gordon House, Barrow St, Dublin 4, Irsko. Detailnější informace jsou k dispozici na stránkách společnosti Google: https://support.google.com/google-ads/answer/2407785?hl=cs.
  • Sklik a Zboží.cz. Tato služba umožňuje umístit na webové stránky Seznam.cz (a Zboží.cz) a webové stránky jeho partnerů. Sklik funguje tak, že když navštívíte náš e-shop, kód Sklik na webových stránkách identifikuje vaše ID ze souboru cookie Sklik a zařadí ho do remarketingového seznamu. My pak určíme, za jakých podmínek budete z tohoto seznamu vybráni pro zobrazení reklamy. Pokud jsou tyto podmínky splněny, reklama se zobrazí. Služba je provozována společností Seznam.cz, a.s., se sídlem Radlická 3294/10, Smíchov, 150 00 Praha 5. Více informací o službě: https://napoveda.sklik.cz.
  • Facebook Pixel. Tato služba slouží k umístění reklam na sociální síti Facebook, přičemž pomáhá s tím, aby se Vám na Facebooku zobrazovala relevantní reklama a odpovídala Vašemu potenciálnímu zájmu. Nástroj také slouží k tomu, abychom byli schopni změřit efektivitu a účinnost zobrazovaných reklam. V případě, že tedy souhlasíte s marketingovými cookies, zaznamená se do prohlížeče informace o návštěvě e-shopu, což se následně může projevit ve Vašem profilu na sociálních sítích. Službu provozuje společnost Facebook Ireland Ltd, se sídlem 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irsko. Informace, jak Facebook využívá data naleznete v jejich zásadách používání dat: https://www.facebook.com/policy. Zobrazování reklam si můžete také nastavit prostřednictvím následujícího odkazu: https://www.facebook.com/settings?tab=ads.

 

Další informace o cookies a jejich aktuální seznam naleznete prostřednictvím jednotlivých internetových prohlížečů.

 

Informace o správě cookies v jednotlivých prohlížečích naleznete na následujících odkazech:

 • Internet Explorer - https://support.microsoft.com/cs-cz/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
 • Google Chrome - https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=cs
 • Firefox - https://support.mozilla.org/cs/kb/povoleni-zakazani-cookies
 • Safari - https://support.apple.com/cs-cz/guide/safari/sfri11471/mac
 • Opera - https://help.opera.com/cs/latest/security-and-privacy/
 • Microsoft Edge - https://docs.microsoft.com/cs-cz/sccm/compliance/deploy-use/browser-profiles

Vaše práva

Nařízení GDPR dává mimo jiné právo obrátit se na Správce a chtít informace, jaké vaše osobní údaje zpracovává, vyžádat si přístup k těmto údajům a nechat je aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování, můžete požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů, požadovat v určitých situacích výmaz osobních údajů a v určitých případech máte právo na jejich přenositelnost.

 

Proti zpracování na základě oprávněného zájmu lze vznést námitku. Podrobnosti k jednotlivým právům naleznete v článcích 15 až 22 GDPR.

 

Veškerá práva můžete uplatnit na e-mailové adrese bojanovskykamil@seznam.cz.

 

Máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, případně se se svými nároky obrátit na soud.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 20.7.2022.