Formulář pro reklamaci

Adresát: MALÝ STAVITEL s.r.o., se sídlem Vídeňská 153/119b, 619 00 Brno, IČ: 10891579

Doručovací adresa: Areál Kampos ,MALÝ STAVITEL s.r.o, Blanenská 355, 664 34, Kuřim

 

Uplatnění reklamace

Datum uzavření Smlouvy:

Jméno a příjmení:

Adresa:

E-mailová adresa:

Zboží, které je reklamováno:

Popis vad Zboží:

Navrhovaný způsob pro vyřízení reklamace, případně uvedení čísla bankovního účtu pro poskytnutí slevy:

Zároveň žádám o vystavení potvrzení o uplatnění reklamace s uvedením, kdy jsem toto právo uplatnil, co je obsahem reklamace spolu s mým nárokem včetně data a způsobu vyřízení reklamace.

 

Datum:

Podpis: