Formulář pro odstoupení od smlouvy

Adresát: MALÝ STAVITEL s.r.o., se sídlem Vídeňská 153/119b, 619 00 Brno, IČ: 10891579

Doručovací adresa: Areál Kampos ,MALÝ STAVITEL s.r.o, Blanenská 355, 664 34, Kuřim

 

Tímto prohlašuji, že odstupuji od Smlouvy:

Datum uzavření Smlouvy:

Jméno a příjmení:

Adresa:

E-mailová adresa:

Specifikace Zboží, kterého se Smlouva týká:

Důvod odstoupení:

Způsob pro navrácení obdržených finančních prostředků, případně uvedení čísla bankovního účtu:Datum:

Podpis: